خانه » علوم انسانی » جغرافیا » نمایش فایل ها

فایل های دسته جغرافیا

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 187صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         85,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         70,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه ژئومورفولوژي رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 65صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         69,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 236صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         99,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         72,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 112صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         70,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 95صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         69,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 246صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         99,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 159صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         79,000 ریال
پرداخت و دانلود

جزوه جغرافياي روستايي و کوچ نشيني(3)رشته جغرافیا

جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 223صفحه تهیه شد

دسته بندی:        علوم انسانی » جغرافیا
قیمت:         95,000 ریال
پرداخت و دانلود
تمامی حقوق متعلق به دیدپا است.
Scroll to Top
لطفا صبر کنید درحال بارگذاری صفحه