خانه » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی » نمایش فایل ها

فایل های دسته روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         250,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استعداد (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی(فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی(فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         250,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         260,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بورس اوراق بهادار (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردمی حمایت از کودکان خیابانی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان های مردمی حمایت از کودکان خیابانی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         280,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منابع تکوین خود (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق منابع تکوین خود (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش رسانه در تربیت کودکان (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش رسانه در تربیت کودکان (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:         260,000 ریال
پرداخت و دانلود
تمامی حقوق متعلق به دیدپا است.
Scroll to Top
لطفا صبر کنید درحال بارگذاری صفحه