خانه » علوم پایه » ریاضی » نمایش فایل ها

فایل های دسته ریاضی

ارائه دوالگوريتم براي ادغام دو ليست مرتب

بعد از شكستن ليست،زيرليست ها را با هم ادغام مي كنيم و زيرليست هاي مرتب ديگري بدست مي آوريم . زير ليست هاي مرتب را طي چند مرحله با هم ادغام مي ك

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

آلبرت انيشتين

در سالهاي اول زندگي وي در آلمان نشان چنداني از نبوغ در وي مشاهده نشده تا سه سالگي زبان به سخن نگشوده بود .

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

نيروي برش

- نيروي لازم براي برش خطوط بدون زاويه لبه برش ( without shear angle )...

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

چند جمله‌ايها

هرگاه در يك عبارت اعداد و حروف بوسيله اعمال جمع، تفريق، ضرب و تقسيم توان و راديكال و …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت يك عبارت جبري گويند.

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

نمايش مجموعه ها با درخت

مجموعه به دسته اي از اشيا که در يک يا چند خصوصيت مشترک هستند . مجموعه مجزا : اگر sj , si دو مجموعه باشند وi≠j باشد ، آن گاه هيچ عضو مشترکي بين اين دو

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

هوش های چندگانه

توانایی استفاده از زبان خودتان و دیگر زبانها برای فهماندن مقاصد خود به دیگران و درک مقاصد آنان.

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

هندسه2

یک خط شامل مجموعه ای از نقاط است که می توان گفت هر خط شامل حداقل دو نقطة متمایز است. ب) دو خط راست متمایز حداکثر یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

بردارها

دارای بزرگی و جهت است، بردارها از قاعده ترکیب (برداری) خاصی پیروی می کنند.

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

هندسه ي نا اقليدسي

اقليدس رياضيدان يوناني،پسر نوقطرس بن برنيقس،رياضيدان و منجم بزرگ تاريخ علم،به سال 323 ق.م متولد شد،وي از تبار فنيقی و نخستين رئيس بخش رياضيات بو

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود

منطق محاسباتی

منطق محاسباتی بخشی از منطق است که به بررسی راهکارهای محتلف بررسی درستی احکام در دستگاه‌های مختلف منطقی میپردازد.

دسته بندی:        علوم پایه » ریاضی
قیمت:         رایگان
دانلود
logo-zarinpal
logo-samandehi
logo-enamad
تمامی حقوق متعلق به دیدپا است.
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران
Scroll to Top
لطفا صبر کنید درحال بارگذاری صفحه