خانه » علوم انسانی » مدیریت » نمایش فایل ها

فایل های دسته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد در کارکنان (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاكميت شركتي (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاكميت شركتي (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رسانه (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحلیل محتوا (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         240,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         280,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق قيمت گذاري (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق قيمت گذاري (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت های تعاونی (فصل2)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت های تعاونی (فصل2)

دسته بندی:        علوم انسانی » مدیریت
قیمت:         270,000 ریال
پرداخت و دانلود
تمامی حقوق متعلق به دیدپا است.
Scroll to Top
لطفا صبر کنید درحال بارگذاری صفحه